Klauni blogují

Eye tracking pomocí standardních webkamer

Otestovali jsme dostupné aplikace pro sledování pohybu očí, které využívají obyčejných webkamer.

Profesionální vybavení pro eyetracking je velmi drahé. Cenami specializovaných očních kamer dosahujících i několika tisíců dolarů. Kromě těchto speciálních kamer existují i řešení využívající obyčejné webkamery. Jedná se skutečně o nízko nákladová řešení, ale mohou se svoji kvalitou alespoň částečně přiblížit těmto komerčním kamerám? Vyzkoušeli jsme několik dostupných nástrojů pro sledování pohybu očí pomocí standardních webkamer.

Použitá webkamera

Pro vlastní testování jednotlivých nástrojů byla využita kamera Trust SpotLight Webcam Pro. Jedná se o levnější webkameru disponující rozlišením 1280 × 1024 pixelů se schopností zachycovat video s až 30 snímky za sekundu. Obraz je možné manuálně zaostřit a pro případ špatných světelných podmínek je kamera vybavená také přisvětlovacími diodami.

EyesDecide

Web – EyesDecide

EyesDecide je cloudová aplikace od společnosti Xlabs. Přímo ve webovém rozhraní je možné vytvořit studii, která bude zkoumat obrázek, screenshot z webu nebo video z Youtube. Vytvořenou studii lze snadno nasdílet konkrétním uživatelům, kteří budou měření vykonávat. Ke sdílení je možné využít sociální sítě nebo přímý odkaz. Také si lze vyžádat uživatele přímo z databáze společnosti. Po kliknutí na sdílený odkaz uživatele provede jednoduchý návod, který uživatele provede všemi částmi testování včetně stažení doplňku do prohlížeče který eyes decide využívá. Celá služba je v současné době v beta verzi a je zdarma.

Vlastní zkušenosti

Celý vizuál i ovládání aplikace je na velmi slušné úrovni. Volby jsou přehledné a nabízené funkce zajímavé. Ovšem to samé se rozhodně nedá říct o samotném provádění měření. Prvním problémem je samotný průběh měření. Aplikace vyžaduje instalaci doplňku, správné nastavení světla a dalších parametrů a pak také samotnou kalibrace webkamery, která probíhá postupným sledováním třiceti postupně se objevujících bodů. Kalibrace je velmi zdlouhavá a často neúspěšná. Doplněk je nestabilní a často se neočekávaně ukončí. V tomto případě je nutné restartovat prohlížeč a celým procesem kalibrace projít znovu.

EyesDecide nastaveni kamery

Základní nastavení náklonu a pozice kamery

EyesDecide kalibrace

Kalibrace kamery

Někdy doplněk přestal reagovat ihned po otevření odkazu se studií, jindy vydržel téměř až do konce kalibrace. Projít celým tímto procesem bez chyby je velmi náročné a pár nepovedených pokusů spolehlivě odradí od využívání aplikace. Celkově se díky nestabilitě doplňku nepovedlo uskutečnit ani jedno úspěšné měření. Je však nutné brát v úvahu, že aplikace je stále v beta verzi a pro lepší představu tak bude nutné vyčkat než tvůrci aplikaci odladí.

EyesDecide error

Nejčastější výsledek měření s EyesDecide – error

SentiGaze

Web – SentiGaze

Další aplikace využívající webkameru je aplikace SentiGaze od společnosti Neurotechnology. Algoritmus SentiGaze je poskytován zdarma v demoverzi, což je dostatečné na základní otestování. SentiGaze umožňuje vytvářet heatmapy pro jedno i více měření.

Vlastní zkušenosti

Vzhledem k tomu, že je aplikace v demoverzi, neumožňuje jednoduše ukládat heatmapy ani exportovat naměřené údaje. Při startu aplikace je možné vybrat webkameru a nastavit základní parametry. Jako pozadí kalibrace, využívanou kameru a další parametry. Před provedením samotného měření je nutné webkameru zkalibrovat, během kalibrace uživatel sleduje standardně se objevující body (kroužky), je možné volit z 9, 12 a 16 bodů. Bohužel výsledky kalibrace neposkytují dostatek informací ohledně přesnosti, výsledek kalibrace je znázorněn pomocí čísla přičemž čím vyšší číslo tím lepší kvalita. Celkově se nepodařilo dosáhnout lepšího výsledku než 40 bodů, s tímto výsledkem bylo také provedeno měření jehož výsledek je zobrazen v následujícím obrázku. Jak je vidět z obrázku níže, měření je velmi nepřesné. Celou dobu byl sledován červený objekt a naměřená data jsou soustředěna do menší oblasti, ovšem o značný kus mimo skutečný pohled (červeno-bílý objekt).

Výsledek měření SentiGaze

Výsledky měření (sledován červený objekt) s nejlepším dosažením kalibrace

Výsledný dojem z demoverze aplikace SentiGaze je tak velmi rozpačitý a ke koupi by rozhodně nepřesvědčil. Nabízených možností není mnoho a samotná kvalita měření také není dobrá.

GazeRecorder

Web – GazeRecorder

Další systém využívající webkameru je GazeRecorder, aplikace je zdarma pro nekomerční užití a umožňuje nahrávat maximálně minutu dlouhé měření, což však pro většinu účelů bohatě stačí. Z vyzkoušených aplikací nabízí GazeRecorder nejvíce funkcí. Kromě vytváření statické heatmapy umožňuje také tvorbu dynamických heatmap a také export nahraných dat. Gazerecorder dokáže zachycovat pohyb očí, obrazovky i myši najednou.

Vlastní zkušenosti

Aplikace nahrává dění na obrazovce do videa, je tedy možné nahrávat v podstatě libovolné médium, jako je video, obrázek nebo cokoliv jiného.

Kalibrace

Nejprve je potřeba nakalibrovat kameru, v aplikaci GazeRecorder může být využito 1, 5, 9 nebo 16 kalibračních bodů. Pro nastavení co nejlepších podmínek bylo nejprve provedeno několik testovacích kalibrací, jejichž cílem bylo zajistit optimální sklon kamery a  detekci obličeje. Detekce obličeje předchází samotné kalibraci a cílem je zachytit polohu obou očí. Pro rozpoznání obličeje slouží sledování jednoho kalibračního bodu, přičemž kamera musí být správně natočena a obličej musí být ve středu zabírané zóny. Během měření tak nesmí docházet k výrazným pohybům hlavy do stran. Dalším cílem úvodních kalibrací bylo také eliminovat případné odlesky a celkově nastavit vhodné prostředí. Samotný čas nutný pro kalibraci se odvíjí od počtu využitých bodů. Uživatel nejprve sleduje postupně se objevující body a poté proběhne softwarové zpracování dat z kalibrace. Jednotlivé body se objevují a ztrácejí relativně rychle což ztěžuje provedení kalibrace, obzvláště při větším počtu bodů. Na rozdíl od SentiGaze je zde mnohem lépe znázorněn výsledek kalibrace, díky tomu si uživatel může udělat lepší představu o tom co dělal špatně.

Výsledek kalibrace

Výsledek kalibrace

Čas nutný pro kalibraci se liší dle využitého počtu bodů. S pěti body trvá kalibrace necelou minutu, zatímco s šestnácti body trvá přibližně pět minut.

Podmínky kalibrace

Kalibrace kamery byla zkoušena v různých podmínkách. Osvětlení místnosti zajišťovalo okno s se spuštěnými, ale rozevřenými žaluziemi, pro rozptýlení venkovního světla. Monitor s webkamerou byl umístěn před tímto oknem. První případ zahrnoval méně světla, veškeré osvětlení tak pocházelo z venku. Ve druhém případě bylo venkovní osvětlení doplněno také lampou. Třetí případ se od druhého lišil pouze tím, že kalibrace proběhla bez nasazených dioptrických brýlí. Kamera byla umístěna nad monitorem, jelikož GazeRecorder neumožňuje nahrávání s kamerou pod ním.

Výsledky kalibrace

Výsledky kalibrace jsou také velmi nevyzpytatelné. Jak je vidět z následující, i v různých podmínkách se přesnost kalibrace značně liší a žádné testované podmínky neznamenají jistotu alespoň trochu stabilních výsledků. V případě vyšších čísel, by bylo nutné provést kalibrací znovu, což opět prodlouží čas nutný k dokončení měření.

Kalibrace s různými podmínkami
Podmínky Méně světla Více svlětla Bez brylí (více světla)
Přesnost 0,9 2,4 2,3
3 1,5 1,4
1,4 2,7 1,7
1,4 2,4 2,1
0,9 0,9 3,1
6,7 3,2 2,2
3,1 0,7 1,4
0,7 2,3 3
Průměr 2,2625 2,0125 2,15

Měření

Následující měření bylo provedeno s webkamerou s kalibrací na 0,7 stupně (Což byl jeden z těch lepších výsledků během řady kalibrací). Pro měření bylo využito aplikace dostupné na stránce coffeevortex.net v této webové aplikaci se pohybují čtyři různě barevné objekty uvnitř krabice. Cílem tohoto měření bylo otestovat, jak přesně dokáže kamera sledovat pohyb očí, při zaměření se na konkrétní pohybující se objekt. V tomto případě spočívalo měření ve sledování pouze červeného objektu.

Jak je vidět ve videu, přestože kalibrace patřila k těm zdařilejším, webkamera nestíhá zaznamenávat pohyb očí a naměřená data se výrazně liší od skutečného pohledu. Dalším problémem je, že po každém měření je nutné webkameru znovu nakalibrovat, což by bylo logické pokud by se změnil uživatel, ale pokud je třeba provést více měření se stejným uživatelem, nutnost kalibrovat kameru znovu zdržuje.

Shrnutí

Ze všech předchozích nástrojů zůstává i přes značnou nepřesnost jedinou, alespoň trochu použitelnou aplikací GazeRecorder. I když se často skutečný a naměřený pohled velmi liší, kamera dokáže určit alespoň přibližný směr, kam se uživatel dívá. Jak u SentiGaze tak i u GazeRecorder byl velký problém s kalibrací, jejíž výsledky se velmi často lišily a pro dosažení rozumných výsledků bylo nutné provést kalibraci několikrát. Celkově můžeme říct, že dostupné aplikace využívající webové kamery pro eye-tracking jsou zatím nedostačující a dřív zešedivíte, než se dostanete k rozumnému výsledku.

Pokud hledáte levný způsob, jak vyzkoušet ve své práci eye-tracking a dosáhnout lepších výsledků než s webovýma kamerama, tak je zde naše aplikace na záznam uživatelských testů, která funguje s oční kamerou The Eye Tribe. Aplikaci můžete vyzkoušet v omezené verzi na zadarmo.testujiweby.cz, komerční využití aplikace je pak zpoplatněno podle způsobu a četnosti jejího využití. Kameru vám můžeme i zapůjčit a vy si vše můžete nejdřív vyzkoušet jako to udělali například v CA Technologies viz report od Petra Žalmana.

Ptejte se lidí a ptejte se jich chytře

Také se vám stává, že když přijdete za klientem s tím, že je potřeba udělat uživatelský výzkum a tedy ptát se lidí, tak vytáhne citát Henryho Forda: “Kdybych se ptal lidí co chtějí, chtěli by rychlejšího koně!”?

klaunvsford

První věc je, že tento citát možná Ford vůbec neřekl. Ale i kdyby.

Ano, tato otázka má být v rámci výzkumu formulována lépe, přesto v širším kontextu může dávat smysl.

Ne, nikde se v tom citátu neříká, že se Ford lidí neptal vůbec. Ten citát se dá totiž klidně vyložit jako: “Ptejte se lidí a ptejte se jich chytře.”

A i kdyby Ford pokládal lidem přesně tuto otázku a výstupem bylo, že lidi chtějí rychlejší koně, závěrem není dávat koňům kolečka. Správná interpretace je, že lidé mají potřebu rychlejšího transportu. A řešením takové potřeby je například auto. Auto, které sice není novým evolučním stádiem koně, ale hrdým následovníkem kočárů a povozů.

Tak až vám bude příště někdo vykládat, že není potřeba ptát se lidí, protože Ford… vysvětlete mu to, prašťe ho pánvičkou po hlavně, nebo ho pošlete za mnou :)

První postřehy k Axure 8

Vyšla betaverze Axure 8, kterou je možné stáhnout a vyzkoušet. Pokud máte koupenou licenci, tak budete mít v budoucnu upgrade na Axure 8 zdarma. Zatím se ale betaverze instaluje vedle Axure 7 jako nová aplikace, takže není potřeba se bát přepsání aplikace, nebo o kompatibilitu projektů.

Horní nástrojová lišta je stejná na Macu i Windowsech, takže si konečně budeme moct v kanceláři radit kde co hledat, protože používáme různé systémy. Ptát se ale budu spíš já, protože lišta je sjednocená s verzí pro Mac.

Týmové projekty mohou být nově v Axure Share. Na týmové projekty jsem si nikdy moc nepotrpěl, ale dám jim opět šanci a tohle vyzkouším. Dřív jsme zkoušeli týmové projekty sdílet a synchronizovat přes Google Drive, ale bylo to nepoužitelné.

Nový widget Snapshot v obdelníku zobrazí náhled jiné stránky prototypu, nebo Master. Sice rozumím, jak ten widget funguje, ale stále mě nenapadá příklad, kdy bych to použil. Pokud o něčem víte, tak mi to prosím napište. Přibylo i pár jiných widgetů, ale jde pouze o variace na existující widgety.

Panely mají nové názvy, což není tak zajímavé jako to, že panel s natavením stránky už není na spodní straně, takže máme víc místa pro kreslení. Nastavení stránky stejně jako Widget Properties and Style a Widget Interactions and Notes teď v sobě skrývá jen jeden panel nazvaný Inspector, který zobrazuje úplně všechno pro vybraný widget, pokud není vybraný widget, tak pro stránku.

Zajímavé je, že to vypadá, že nic se nezměnilo na Adaptive Views, přestože neznám nikoho, kdo by to používal a nenadával na to.

Toliko na první pohled. Časem určitě přidám i druhé a další pohledy. A co zaujalo vás?

 

UX není jen web: Česká pošta

Česká pošta občas pozlobí každého z nás. Proto jsme se sešli s Karlem Holubem u čaje a podívali se na klíčovou službu. Jak funguje doručování balíků.

Znáte to. Přijde balík a pošta ho bez varování doveze v 10:25. Pokud zrovna nemáte sick day, není šance vás zastihnout. Ve schránce vám přistane cár papíru a vy musíte hezky do fronty na pobočku. A právě tímto formulářem jsme začali. Vypadá, jako ten na následujícím obrázku.

 

Výzva k vyzvednutí zásilky české pošty

Výzva k vyzvednutí zásilky České pošty

V první řadě nám vadí celková nepřehlednost formuláře. Ta je ještě umocněna způsobem, jakým formulář vzniká. Tisknou ho doručovatelky na ručních tiskárnách. Vinou křivě vloženého papíru se dotištěné údaje snadno ocitnou mimo vyhrazené místo nebo jsou přes popisky.

Proč je formulář zmatečný a nevyhovující. Možná nebudete souhlasit všichni, ale my se shodli. Údaje, které musím vidět na první pohled jsou: co mi přišlo a kdo to poslal, popřípadně kde byla zásilka podána, protože odesílatel není vždy vyplněn. Dále chci vědět, zda mám něco uhradit při převzetí a jak je balík velký. Nebo-li, potřebuji auto?

Na násleldujícím obrázku je zeleně zobrazen přirozený postup čtení vícesloupcového textu (typického pro širokoúhlý formát). Přečtu nebo proskenuji první sloupec, pak druhý. Oranžově jsou vyznačeny informace, které hledám. Šipky ukazují cestu, jak se k nim dostanu.

Výzva k vyzvednutí zásilky české pošty - čtení formuláře

Výzva k vyzvednutí zásilky České pošty – čtení formuláře

Fakt, že některé řádky jsou rozděleny do šesti sloupců, jiné nejsou rozděleny vůbec, ponechám stranou. Hlavně je z obrázku patrné, že celá levá polovina je při hledání důležitých informací k ničemu. Ty jsou rozházené v druhé polovině.

Najdeme i další nedomyšlenosti. Název formuláře je umístěn nevhodně uprostřed a příliš blízko dalšímu textu. Mnohem více nám ale vadí lákavá informace v premiovém místě vlevo nahoře. Balík do ruky neznamená, že vám přišel balík, co se vejde do ruky. Je to jen interní informace pošty. Indentifikuje způsob, jakým byla zásilka zaslána. Slovo balík neznamená, že vám přišel balík. V tomto konkrétním případě, jak napovídá uvedená hmotnost, je to obálka. Také se reálně stává, že není uveden odesilatel. Pak jediné vodítko, kdo mi něco zasílá, je číslo podací pošty. Známé PSČ je uvedeno nenápadně vpravo nahoře.

Můžete namítnout, že je to jedno. S formulářem přijdete na poštu a tam si s ním poradí. Naše práce je však navrhnout věci lépe. V první řadě pro zákazníky a ve druhé řadě pro poštu samou. Pojďme na to.

Co zobrazit

Nejdřív jsme kriticky zhodnotili všechny údaje a zamysleli se, zda nějaký údaj nechybí nebo nepřebývá. V tomto ohledu je vše v pořádku. Všechny zobrazené údaje dávají za určitých okolností smysl. Napadli nás některé další, které doplníme. Ale k nim se teprve dostaneme.

Jak zobrazit

Druhou věcí je způsob prezentace informacací. To, jak budou jednotlivé údaje na formuláři vypsány. Zde jsme si informace nejdříve rozdělili do skupin podle toho, pro koho jsou důležité.

Informace pro adresáta: druh a hmotnost zásilky, odesilatel, podací pošta, datum a čas vyzvednutí (od, do), kde je zásilka k vyzvednutí a otevírací doba, telefon pošty, částka hrazená při převzetí, doklady které potřebuje sebou. Doklady, které potřebujete k vyzvednutí zásilky je právě údaj, který jsme se rozhodli na formulář doplnit.

Informace pro poštu, co mohou zajímat i adresáta: adresát, určení zásilky, čas nezastižení, poznámka doručovatele.

Informace výhradně pro poštu: číslo podání, doručovatel, okrsek, pořadové číslo, výjimky dodání, potvrzení převzetí.

Rozložení informací by mělo respektovat tyto skupiny, aby příjemce ani zaměstnanec pošty nemusel hledat napříč celým formulářem.

Zde se nabízí udělat formulář dvousloupcový, jeden sloupec s informacemi pro poštu, druhý pro adresáta. My ale zvolili jinou cestu. Rozhodli jsme se zasáhnout hlouběji do procesu doručování zásilek. Právě optimalizace firemním procesů je doména Karla Holuba. Posunuli jsme tisk formulářů v procesu doručování výše. Formuláře se budou tisknout už v překladišti a to na každý balík. Formulář na něm bude přímo nalepený. Jednak tím odstraníme problémy s ručním tištěním. A také tento způsob umožní oboustraný potisk.

Vlevo čelní strana formuláře, vpravo zadní strana viditelná po odlepení.

Vlevo čelní strana formuláře, vpravo zadní strana viditelná po odlepení.

Na viditelné straně jsou umístěny informace důležité pro poštu při doručení zásilky. Na druhé straně ty, které zajímají adresát před přijetím zásilky.

Ještě doplním, že v současnosti je na druhé straně formuláře text s výňatkem z poštovního řádu. Tento text nepovažujeme za důležitý a je možné jej nahradit odkazem na příslušný předpis.

Proces vyzvednutí zásilky

Doručovatel ze zásilky odlepí formulář. Pokud mě zastihne doma, podepíšu převzetí na příslušném místě a dostanu zásilku.

Pokud mne nezastihne, vhodí formulář do schránky. Já na formuláři snadno najdu co mi přišlo, kde to můžu vyzvednout a další informace. Spodní strana obsahuje stručné shrnutí, které je možné odtrhnout a pohodlně umístit do peněženky.

Jeden z údajů, který jsme přidali, je čárový kód. Ten by především na větších poštách s pořadníkovými systémy urychlil odbavení. Na poště dostanu pořadové číslo po naskenování ústřižku. Tato informace se rovnou přenese do skladu a k přepážce si mě zavolají, až bude zásilka připravená. Pro zákazníky by byla tato metoda pohodlnější.

Hromadný tisk formulářů na zásilky by mohl být ve výsledku levnější. Navíc by byl šetřen drahý čas doručovatelů a pracovníků u přepážek.

Také jsme na formulář přidali informaci, jak je možné ohodnotit služby české pošty, případně služby reklamovat. Na formuláři nechybí informace, jaké doklady k převzetí zásilky potřebuji. Případně jakou částku je třeba uhradit.

A co vy, ak jste vy spokojeni s Českou poštou? Máte vlastní návrh, jak doručování zásilek usnadnit? Podělte se s námi v komentářích.

Zároveň nám můžete napsat, jakou další veřejně používanou službu máme vylepšit. Rádi se do toho pustíme.

Interactive Design Conference Prague

Začátkem dubna se pod taktovkou Vaška Stoupy konala Interactive Design Conference Prague. Na její první ročník přišlo 139 lidí a naši klauni u této premiéry nemohli chybět.

Dvoudenní konference měla na programu párty, přednášky, párty a diskuze. Obě párty hodnotím velmi kladně, nicméně co se stane na designerské párty, to tam i zůstane, takže popojedem…

V pátek ráno po cestě do Městské knihovny v Praze jsem přemýšlel, jestli bude konference probíhat v oddělení beletrie nebo sci-fi, ale knihovna překvapila. Za celou dobu jsem nepotkal ani jednu knížku. Seděl jsem v útulném kinosále se zázemím pro 386 lidí. Super místo.

Usaďte se, začínáme

Jazykem konference byla angličtina a programem provázel Michal Andera. Ani jedno mi nevadilo a kvalita obojího byla dobrá.

Konferenci odstartoval Peter Boersma prezentací své kariérní dráhy, kde vysvětloval změny firem i pozic, kterými prošel. Zaujala mě vizualizace jeho UX dovedností, které rozdělil do několika kategorií a na kterých ukazoval jejich změny v průběhu své pracovní historie. Něco podobného by si určitě měl udělat každý designer, protože říct, že mě živý UX je jako tvrdit, že mě živí matematika. Nikdo neví, jestli sčítám položky na kase v supermarketu, nebo řeším Maxwellovy rovnice.

Po každé prezentaci následovala hra dostaň svůj dotaz na vrchol pomocí sli.do. Je to určitě příjemnější a pohodlnější pro všechny strany a priorita otázek je jasná. Minimální skóre otázky bylo -8, takže ne všechny zajímalo všechno.

magera

V následujícím dvojbloku nás nejprve Magera Moon Holton provedla nákupním procesem v Etzy, obdobě českého Fler.cz. Na ní navázal Federico Holgado povídáním o redesignu v Mailchimpu. Na obou prezentacích se mi líbilo, že ukazovali konkrétní problém jednoho produktu a jak se s ním vypořádali.

Po obědě přišla na řadu Anna Howell a uživatelské testování. Toto téma je mi blízké, takže pro mě jednoznačně nejlepší přednáška. Pořád ale moc nevěřím, že připevnit k telefonu rameno s kamerkou je nejlepší řešení testování na mobilních zařízeních.

Nenoste si práci domů, odleťe s ní k moři

Další byl Česko-Slovenský blok prezentací od Ondry Války a Petera Fábora. Aniž bych chtěl snižovat kvalitu softwaru od GoodData, nebo redesign otravných vyskakujících okýnek Avastu, tak nejzajímavěší informací pro mě byla existence coworkingu s ubytováním na Kanárských ostrovech, který provozuje právě Peter. Takže si nenoste práci domů, ale odleťte s ní do Las Palmas.

Poslední přednášku měl Colin Burns. Mluvil o své práci v BBC, kde nevytváří službu pro uživatele, ale publikum.

Páteční program zakončilo rapové vystoupení Vaška Stoupy a losování cen za poskytnutní zpětné vazby. Všechny překvapilo, že první vylosovaný si místo iPadu vybral Pencil 53, což mě přinutilo si najít, co to vlastně je. Jinak já vyhrál láhev rumu, takže děkuji velmi pěkně.

V sobotu byly na programu diskuze v Impact Hub Praha. Já jsem stihl pouze Annu Howell. Ukázala nám jak moderuje uživatelské testování a zodpověděla všechny všetečné otázky. Například maximální počet testování za den, který nevede ke zničení moderátora je tři a reporty nepíšou.

Celkově mi tedy konference přišla velmi povedená. Líbila se mi kvalita řečníků i tematické rozložení jejich prezentací. Vyhovoval mi počet lidí a mile mě překvapila všechny místa, která jsem díky konferenci navštívil, takže díky za to a doufám, že za rok to bude stejně dobrá párty… ehm, teda konference.

UX je cirkus

Už delší dobu se pohybujeme v oblasti User Experience a nemohli jsme si nevšimnout, že lidé v tomto oboru si dávají různé tituly – od designerů, specialistů, testerů až po manažery a nindži. A tak jsme prostým pozorováním zjistili, že UX je pěkný cirkus. Tak jsme si řekli proč ne? Vymysleli jsme UX Circus a v něm dva klauny, kteří budou pravidelně pořádat setkání všech lidí, kterých se UX nějak dotýká ať už se titulují jakkoli.

UX je o lidech

Naší snahou je dostat české UX ven ze své bubliny mezi lidi, kteří s ním zdánlivě nemají nic společného, ale vlastně mají, jen o tom zatím nevědí. Druhým cílem je dostat mezi lidi samotné lidi. Můžete nás lajkovat a followovat (a děkujeme, že to děláte), ale nic nenahradí živou diskuzi a osobní setkání. Na UX Circus Show se kromě lidí okolo UX potkáte s grafiky, architekty, vývojáři, designery, manažery a dalšími.

UX je zábava

Každý cirkus má kromě klunů i artisty, kteří předvádí své umění v desetiminutových prezentací. Cílem je zaujmout, pobavit a poučit ostatní, protože i seriozní práce se dá dělat s úsměvem. Publikum ocení každého artistu body a na konci je vyhlášen vítěz, který dostává klaunský nos a obdiv všech přítomných.

 

Artistou se může stát kdokoli, kdo se na to cítí. Stačí si najít nejbližší termín UX Circus Show na webu, nebo přidružených sociálních sítích a poslat název své prezentace na info@uxcircus.cz. Cirkus je v neposlední řadě také kočovný, takže nám můžete posílat své nápady, kde byste nás chtěli vidět příště.